Dataunderhåll

Hej!

Läste en artikel om sömn och hur vår hjärna fungerar. Det kom mig att tänka på det här med datorer som så många av oss är så beroende av nuförtiden. Enligt artikeln som stod att läsa i New York Times* den 14 januari 2014 städar hjärnan sig från skräpdata när vi sover. I en utveckling konstaterar man att ju sämre man sover ju sämre ”diskrensning” får man. Detta i sin tur kan ge upphov till allt från koncentrationssvårigheter och möjligen också vara en del av förklaringen till Alzheimers sjukdom.Hjärnan2 fri
I skallen på oss är det biologiska, kemiska processer som pågår, proteiner och fetter om vartannat (lite ovetenskapligt uttryckt). När det blir för stora ansamlingar av vissa substanser eller obalans så fungerar inte hjärnan optimalt. Så precis som datorn behöver hjärnan rensas upp, packas om och bli av med överflödigt. I macen gör vi det med ”Skivverktyg”. I skallen vet jag inte vad verktyget heter men det är ni vi sover som ”städningen” görs. Vår sömn är därför av högsta vikt för vår hjärnhälsa om man får tro artikeln i tidningen.

Så hur sköter vi då vår sömn? Är vi lika noga med vår sömnkvalité som vi är med våra datorer? Enligt artikeln i NY Times lider miljontals amerikaner av sömnstörningar. Det finns all anledning att tro att förhållandet är det samma i Sverige. En enkel och kort reflektion kring detta ger vid handen att en dator kan man leva utan (även om det är svårt att tro nuförtiden) men utan en frisk hjärna får livet en tråkig vändning, både för den drabbade och dennes anhöriga.

Ta hand om hårddisken – både den externa och den interna!

Bosse

*Nej, jag prenumererar inte på New York Times men följer tidningen på Twitter. och kan på det sättet hitta intressanta artiklar på NYT:s nätbilaga.
Annons