Var kommer pengarna ifrån?

Hej!

Häromdagen fick jag, i egenskap av ordförande för HessleCity handelsförening, ett mejl från en butiksföreståndare i en lågprisbutik. Butiken planerade en aktivitet i samband med en kommande citylördag (långlördag) och ville nu att HessleCity skulle hjälpa till med marknadsföringen av butikens event. Kanske kunde jag nämna aktiviteten i annonsering i Norra Skåne eller någon annan tidning vi annonserar i. Inget konstigt med det kan man tycka.

Nu hör det till historien, vilket sagda butiksföreståndare också påpekade, att just den här butiken inte är medlem i HessleCity och följaktligen inte heller betalar något till föreningen. Det hör också till historien att butiken planerade att ha en liknande aktivitet som föreningen planerade vid samma tillfälle.

Jag frågar mig nu hur den här personen tänker? Vederbörande ville alltså att HessleCity skulle bidra till ökad försäljning för butiken och därmed ökad förtjänst samtidigt som någon annan, utan egen vinning skulle betala. Det tycks finnas ganska många människor numera som tycker att någon annan kan betala medan man själv förser sig med diverse ”gratistjänster” eller ”gratisprodukter”. Men varifrån kommer pengarna, vem är det som betalar? Kanske är det något överjordiskt väsen, någon odistinkt grej på webben eller i molnet som producerar detta utan någon kostnad. Bara att ta för sig. Ja, man kan väl faktiskt kräva att detta ska finnas tillgängligt, om inte för alla så i alla fall för mig!

Jag vill ha hög lön, inga arbetsuppgifter och allt annat gratis! Hurra för Ebberöds bank!

Ha en skön dag!

Bosse

Annons