Tänk vad en vajer kan göra…

Hej!

Fick en extra stund över till reflektion häromdagen när jag satt i en bilkö. En bilist hade hamnat i en situation hon (enligt polisen var det en hon) inte kunde reda ut vilket resulterade att hennes bil lämnade vägen, voltade ett varv och nu stod ute på åkern med nosen åt motsatt håll från hennes ursprungliga färdriktning.
Denna, i sig dramatiska händelse inträffade på rv 21 mellan Åstorp och Klippan på ett avsnitt med sk 2-1 väg och på en sträcka med en fil. Själv var jag i bil tre eller fyra efter det inträffade och en ambulans fanns redan på plats. Denna hade kommit från motsatt håll, kört över på ”min” sida och stod ny tvärs över filen med blixtrande blåljus. Ambulansen följdes snabbt av ett antal brandbilar och minst 15 räddningstjänst- och ambulanspersonal. Polisen var inte långt efter. Detta känns ju verkligen betryggande. En snabb insats där stora resurser sätts in för att hjälpa någon eller några som råkat illa ut. Skönt att veta om man själv skulle hamna i en liknade situation någon gång. En av polismännen kom för övrigt bort till min bil mot slutet av räddningsinsatsen för att fotografera olycksplatsen och kunde berätta att ingen var allvarligt skadad såvitt man kunde bedöma på plats. Det var ju tursamt.

rv21ver2

Min reflektion kring detta handlar dock om vårt vägsystem. Sedan ett antal år har vi som bekant dessa sk 2-1 vägar med ett vajerräcke som delar mötande trafik från varandra. Om jag minns rätt har inget dödsfall i form av mötesolycka inträffat på en sådan väg. Det är mycket positivt. Vajerräcket i sig är omdebatterat utifrån perspektivet motorcykel. Som motorcyklist vill man inte uppleva en omkullkörning och glida in i vajern. Följderna vill jag inte ens tänka på. Och det var inte heller det som upptog mina tankar utan snarare hela fenomenet 2-1 väg.
Härifrån blir mitt resonemang ovetenskapligt och baserat på tyckande men också på sk ”bondförnuft” (vill jag tro). Redan utan räddningsinsatsen och bilköer med hundratals stillastående bilar så är dessa vägar inte helt ideala enligt min uppfattning. Jag tror mig veta att de tillkommit som ett billigare alternativ till motorvägar som är snuskigt dyra per löpmeter. Samtidigt frågar jag mig om det totalt sett är billigare för samhället? Om man sätter det i sitt sammanhang – transporttider, miljöpåverkan, framkomlighet, osv. Jag har, som sagt, inte något svar på detta. Men nog kan man bli lite frustrerad ibland när man åker på dessa vägar?
En bekant berättade så sent som häromveckan att hon kört med tillkopplat hästsläp och häst i detsamma på en enfilig sträcka när en ambulans under utryckning dyker upp i backspegeln. En situation som kan ge den lugnaste höjd puls. Vad finns i ambulansen? En patient som svävar mellan liv och död? Ett barn med en svår allergisk reaktion? Omöjligt att veta men ambulanspersonalen har påkallat fri väg och det behöver man som medtrafikant aldrig ifrågasätta. Det är bara att flytta på sig och underlätta ambulansens framkomlighet så mycket man bara kan. Om det bara funnits någonstans att ta vägen!
Jag vet inte mycket om hästar men förstod att man manövrerar inte ett hästsläp med innehållande häst hur som helst. Då kan hästen nämligen ramla och i det aktuella fallet hade det kanske dessutom kunnat resultera i ett haveri och totalstopp i ”vajerfållan” som följd. Min rådiga bekant manövrerade med stor försiktighet så långt ut mot vägrenen som hon vågade (och förmodligen lite längre) och ambulansen kunde köra förbi i den smala passagen och fortsätta sin färd med några sekunder vunna. Kanske avgörande, kanske utan betydelse. Det lär vi aldrig få svaret på.

Frågan kvarstår. Är dessa ”snikvägar” verkligen så smarta som en del hävdar? Jag hävdar att de är ett fattigdomsbevis och ett monument över vår tids oförmåga att hantera vårt samhälle. Ett av många tecken på medelmåttans seger över eliten.
Just nu pågår bygget av 2-1 väg mellan Vinslöv och Önnestad på rv 21. Det kommer med största sannolikhet att ge ökad säkerhet på denna tungt trafikerade väg och det är utomordentligt bra. Men kommer det att ge ökad framkomlighet? Sannolikt inte. Mängder med traktorer (skyll inte på dom) kommer att stoppa upp trafiken. På de tvåfiliga sträckorna kommer accelerationsrekord slås som på alla andra sådana här vägar när stressade bilister ska om den där husvagnen också innan det blir enfiligt igen. Ok, det är inte ett beteende man ska ägna sig åt men faktum kvarstår – det är så verkligheten ser ut. På skrivbordet ser det annorlunda ut men som sagt…
Annars kan man konstatera att på den 4-filiga cykelbanan strax intill 21:an är framkomligheten god.

Kör (inte) så det (körkortet alltså) ryker!

Bosse

Annons