Landet lagom

Hej!

Den här texten uttrycker en åsikt. Den bygger på hur jag uppfattar samhället och aspirerar inte på att vara en faktabeskrivning även om jag anser att det jag beskriver är baserat på fakta.

Lite vanvördigt kallas Sverige ibland för ”landet mellanmjölk” eller ”landet lagom”. Lagom, ett ord som är svårt att översätta till något annat språk.
I engelskan kan man kanske säga ”moderate” eller ”good enough” och på tyska ”genügend” vilket närmast betyder tillräcklig, det duger. Ingetdera beskriver riktigt den svenska betydelsen av lagom.
Men från att mycket har varit lagom i vårt land blir alltmer extremt åt det ena eller andra hållet.

Förr var vädret alltid lagom i Sverige, inte för varmt, inte för kallt och lagom mycket regn på sommaren liksom lagom mycket snö på vintern – för det mesta.
Förr var det lagom mycket trafik på våra vägar som var lagom stora. Nu är det mycket trafik på våra underdimensionerade och dåligt underhållna vägar.
Förr var det lagom många elever i våra skolklasser och alla, med enstaka undantag gick ut folkskolan och sedermera grundskolan med godkända betyg.
Förr var det lagom lång väntetid till sjukvården och det var lagom långt att resa för alla de som inte hade väldigt nära. Nu är det extremt långt för vissa – för långt för andra precis som väntetiden som blir så lång för en del att de faktiskt hinner dö innan de får adekvat behandling. Inget lagom med det.
Förr hade vi lagom mycket poliser i relation till den kriminalitet som fanns i landet. Mängden kriminella kan väl knappast att betrakta som lagom oavsett hur många de är men idag vet vi att de är avsevärt många fler grövre brottslingar än under lagomepoken.
Förr var försvaret (militärt och civilt) lagom stort. I alla fall i relativa termer och under en kort period efter WWII. Numera är det underdimensionerat och rent ut sagt skrotat. Att nå en rimlig nivå låter sig knappast göra med lagom ansträngning utan det krävs krafttag långt utöver vad svensk ekonomi ha förmåga till och om möjligt ännu längre från politisk vilja.
Förr hade vi en lagom nivå på antalet människor som kom hit från andra länder. Om någon tycker att svensk migrationspolitik är lagom eller t o m bra idag kan ni räcka upp handen nu och springa iväg och rösta på Miljöpartiet, Vänstern eller möjligen Centerpartiet.
Förr tror jag t o m att skatten var lagom även om de säkert var ytterst få som tyckte det. Men sannolikt var den lagom i förhållande till vad invånarna fick tillbaka per skattekrona. Idag är skatten istället orimligt hög samtidigt som samhällsservicen till skattebetalarna (som sannolikt utgör en allt mindre andel av befolkningen) blir sämre och sämre. Dessutom kommer skatten inte att räcka till de närmaste åren för vård, skola, infrastruktur, poliser, försvar, äldreomsorg och allt annat som samhället vill ge oss medborgare. Så antingen får man dra ner ytterligare på samhällsservicen eller höja skatten ännu mer. Det är i alla fall vad Konjunkturinstitutet säger i sin prognos för framtiden. Personligen tror jag att vi kommer att se både nerdragningar och skattehöjningar framgent.

Sverige är inte landet lagom längre och inte heller landet mellanmjölk. Vi är landet limbo – de förvirrades paradis som leds av ett gäng naiva och verklighetsfrånvända politiker. Och vi väljare, de förvirrade vet inte hur vi ska vända oss. Ska vi rösta på SD som vill strypa invandringen och tycks bestå av en ansenlig samling stollar med en hel del odemokratiska förtecken? Ska vi rösta på ett alliansparti? Alliansen som aldrig lyckas gå i takt utan motarbetar varandra och ibland också sig själva – lika förvirrade som svensken i allmänhet. Vänsterblocket då? Vänsterpartiet som egentligen är kommunister – inte ett dugg bättre än högerextrema. Socialdemokraterna nepotismens högborg, en högre stående ras – nomenklaturan. Och så Miljöpartiet, kanske de mest otroliga av de så kallade etablerade partierna. Mer naiva än något annat parti. Inte konstigt att man står frågande inför valet i september.

Hur ska det gå…?

Bosse

Hur går det för EU?

Hej!

Allt som ofta beskyller vi oss själva för att vara flata i det här landet. Det må vara sant men frågan är om vi inte delar denna egenskap med vissa av våra övriga EU-kamrater?
Just nu översvämmas Europa av tiggare, företrädesvis från Rumänien.  Att anklaga den enskilda tiggaren ser jag ingen anledning till. Trots rykten om sk ”tiggarligor” framstår det ändå som om de allra flesta av de människor vi ser tigga på gator och torg lever i stor misär. Det undandrar sig min bedömning huruvida det är ”äkta tiggeri” för överlevnad eller kvalificerat bedrägeri.

Tältläger72

Bosättning i Tivolibacken – augusti 2014

Problemet ligger inte hos den enskilda tiggaren utan snarare på regeringsnivå i Rumänien. Rumänien, EU-medlem sedan 1 januari 2007 och med drygt 20 miljoner invånare kan eller vill inte ta ansvar för sin fattiga befolkning. Det har resulterat i att vi överallt i Europa ser tiggare på våra gator och de allra flesta, som sagt, från just Rumänien.
Detta måste få ett slut. Det framstår inte som en utveckling vi vill se i vår tid. Det stämmer inte med vår (svensk) syn på välfärd, humanism och mänskliga rättigheter. I ett första steg måste det vara Rumänien som tar ansvar för sitt eget folk. Den fria rörligheten inom EU gör det ju möjligt att resa fritt. Detta måste hanteras om friheten missbrukas, i detta fall av ett land. EU bör lägga ett ovillkorligt krav på Rumänien att ta hand om sina invånare. Sker inte detta mer eller mindre omedelbart måste kännbara sanktioner sättas in. Skulle inte heller detta ge resultat får man ta nästa steg, begränsa tillträdet till övriga medlemsstater eller helt enkelt stänga gränsen mot övriga EU eller helt enkelt utesluta landet. Just nu skiter Rumänien oss bokstavligt talat på näsan.

De senaste dagarna har en diskussion figurerat på Norra Skånes debattsida. Socialistiska partiet hotar med att göra Hässleholm till ”Tiggarstaden”. Man ska manifestera tiggarnas ”rätt”, bl a genom att översvämma staden med tiggare i samband med främst ”långlördagar”. Detta som en protest mot Sverigedemokraternas motion om att förbjuda tiggeri i Hässleholm.
Jag tänker inte rangordna någondera förslagen på galenskapsskalan. Vad avser Sverigedemokraternas förslag anser jag att den inte hör hemma på kommunal nivå. Det är mer en nationell fråga och framförallt ett problem på EU-nivå. Jag har dock förståelse för frustrationen.

Cecilia Malmström

Cecilia Malmström

Socialistiska partiets hot om att ”förlama” Hässleholm med tiggare, företrädesvis på vad man benämner som ”långlördagar” (det som officiellt heter citylördag) betraktar jag som direkt kontraproduktivt för det syfte man vill uppnå, nämligen att stödja tiggeriet. Om man aktivt minskar attraktiviteten i centrum och försvårar handel och besöksnäring kommer staden att avfolkas, butiker försvinna (fallhöjden är låg för många butiker, caféer, mfl) och samhället avlövas. Det kommer i sin tur att minska ”marknaden” för tiggarna. Det blir mao en ”lose – lose-situation” Alla förlorar. Men det är kanske det som anarkister går igång på? Sverigedemokraterna blir kanske nöjda för tiggarna lär snabbt dra till bättre jaktmarker.

Har jag då lösningen? Columbi ägg i tiggarproblemet? Knappast – tyvärr. Som tidigare sagts tror jag att det krävs stor politisk dådkraft på EU-nivå. Frågan är inte specifikt svensk utan verkligen en övergripande EU-fråga. Vår kommissionär, Cecilia Malmström har redan agerat i frågan men något synbart resultat kan i alla fall jag inte se ännu. Men likafullt tror jag att det är här frågan löses på ett värdigt sätt.
Lyckas inte det i närtid fruktar jag att lösningen eller snarare försök till lösning kan bli betydligt mer extrem. Det finns ett uttalat missnöje med tingens ordning och i skuggorna lurar de som har betydligt mer handfasta sätt att lösa missnöje på. Nuvarande förhållande underblåser mörka krafter och den utveckling som så många av oss fruktar.

Jag är inte nöjd!

Bosse