Nya utmaningar

Det har varit en hyfsat intensiv vecka, vecka 17. Varje år sedan ett antal år tillbaka är just vecka 17 en nationell ”Starta Eget-vecka” i NyföretagarCentrums regi. Runtom i landet anordnas olika aktiviteter för att skapa uppmärksamhet kring NyföretagarCentrum och villkoren för eget företag. Hos oss på NyföretagarCentrum kan man få kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning kring företagsstarten. Sedan ett par år tillbaka har vecka 17 marknadsförts under temat Café Starta Eget. Det innebär, i korthet, att man bjuder in intresserade att komma och lyssna på experter ur NyföretagarCentrums nätverk under stund samtidigt som man dricker kaffe. Under café-träffen finns det också möjlighet att mingla och knyta kontakter för det fortsatta förberedelsearbetet inför företagsstarten. Nästa steg kan bli att boka in sig hos oss för en personlig rådgivningstimme.

Café Starta Eget på Norra Skåne

Här i Hässleholm har veckan innehållit flera programpunkter. Veckan startade i tisdags när vi höll ett mini-seminarium om ”Sociala medier och hur du kan använda dem i din marknadsföring”. Ett tjugotal personer dök upp när Maria Bloom från företaget Little Bloom berättade om sina erfarenheter från sökmotoroptimering, Google, Facebook, Twitter, bloggar och e-handel.
Redan på onsdagskvällen följde nästa aktivitet med Starta Eget-information som numera genomförs av NyföretagarCentrum själva. Tidigare har det varit ALMI som arrangerat dessa träffar och NyföretagarCentrum som deltagit. Men sedan något år tillbaka har ALMI diskret backat ut från Hässleholm och jag kände att vi på NyföretagarCentrum måste ta över och ansvara för att kommunens invånare får adekvat information och inspiration och eget företagande.
Onsdagskvällen lockade ett ytterligare tjugotal intresserade som fick informationen, denna gång av NyföretagarCentrum och revisionsfirman Pwc.
Tidig torsdagsmorgon och Café Starta Eget på tidningshuset Norra Skåne i Hässleholm. Jag hade bett Louise Ekeblad från tidningskoncernen att berätta lite om marknadsföring, Birgitta Waldt från LRF Konsult att berätta om ekonomi och redovisning, Andreas Lindh och Anna Bengtsson från SEB att informera om bank och finansiering samt Ulf Nilsson från Skatteverket att prata om skatter och hur man registrerar sitt företag. Norra Skåne bjöd på frukost och givetvis delade vi alla ut informationsmaterial till deltagarna.
Veckan avslutades igår, lördag med att NyföretagarCentrum tillsammans med vår partner Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad fanns på Stortorget och delade ut ”Starta Eget-kit” till allmänheten. I sanningens namn ska sägas att aktiviteten på torget var ganska begränsad för vår del. Ett envist regn bidrog till glesnande skaror och det var nog inte riktigt den målgrupp vi söker som hittat till Stortorget i Hässleholm denna lördag.

Café Starta Eget på Stortorget i Hässleholm

NyföretagarCentrums verksamhet finansieras av det privata näringslivet till  minst 50 % enligt det regelverk som gäller för att man ska få vara en med i det landsomfattande nätverket som består av ett 90-tal centra. Övrig finansiering kan vara offentlig. I genomsnitt är det drygt 30 % som det offentliga står för. I fallet NyföretagarCentrum Hässleholm är den offentliga finansieringen 50 % eller mer. Vi är alltså snubblande nära att inte uppfylla kraven på privat finansiering. Det finns ett, för att uttrycka det försiktigt, ganska ljumt intresse från företagen i Hässleholm att engagera sig i NyföretagarCentrums verksamhet. Det är en liten grupp företag, främst banker, revisionsbolag och bygdens dominerande försäkringsbolag som utgör grunden i den privata finansieringen. Ytterligare några mindre, lokala företag finns med. De större, namnkunniga företagen har med åren lämnat NyföretagarCentrums nätverk en efter en. Efterhand som företagen arbetar på en mer nationell eller internationell marknad besätts också de beslutande posterna med personer utan anknytning till bygden. Inte sällan pendlar dess chefer in från någon annan kommun.
Det har med krympande resurser också blivit allt svårare att ge våra samarbetspartners ”valuta för pengarna”. Denna lilla skärv som NyföretagarCentrum har varje år räcker till fasta kostnader i form av hyra, telefon och en del annat. Det som blir över efter detta används till rådgivningstimmar. Dessa blir färre och färre medan efterfrågan är lika stor och vissa år ökar – beroende på det rådande företagsklimatet.
Att hitta medel till ”kundvård” av våra partners finns det inte ekonomiska medel till.

Nu riskerar NyföretagarCentrum att tvingas till nedläggning eftersom nivån nu är så låg att det inte går att driva verksamheten överhuvudtaget. Trots att en stor del av arbetet görs utan ersättning räcker pengarna inte till drift året ut som det nu ser ut. Ännu ett minustecken för Hässleholm som tycks ha det mycket svårt när det gäller samverkan, samarbete och gemensamma mål. Förhoppningen ställs till den styrelse som ska tillträda den 15 maj. Stora delar av den gamla styrelsen avgår då och ersätts med nya krafter. Att vända skutan NyföretagarCentrum blir dock ingen lätt uppgift för dessa tappra ledamöter. Det är en rejäl utmaning att på ett pedagogiskt sätt förklara för näringslivet i Hässleholm och för kommunledningen att fler livskraftiga företag är en del av Hässleholms framtid och att NyföretagarCentrum har en viktig roll att fylla i detta sammanhang.
Medan man förstått detta på många andra håll i Sverige, inte minst i Kristianstad, tycks hässleholmarna ha svårt att se kopplingen mellan framgångsrikt företagande hos andra och egen välfärd. Här råder devisen: ”Jag vill tjäna mer och behålla allt själv” hos alltför många. Det innebär att man frånsäger sig framtida kunder och därmed framtida vinster med sitt kortsiktiga tänkande. Tom de mest meriterade företagarna i kommunen tycks ha svårt att förstå detta.
Hässleholmarna sätter sin tilltro till kringliggande kommuners ansträngningar, närheten till ESS och Maxlab IV, att vi ligger i utkanten av en storstadsregion och våra goda kommunikationer (läs järnväg, vägnätet är uruselt om ni frågar mig) för en framtida positiv utveckling av kommunen. Det kan straffa sig. Inget tyder på att folk och företag söker sig till en plats pga av dess geografiska läge om det inte också finns andra värden som efterfrågas. Det bildas kluster där det finns förutsättningar för det, dvs god infrastruktur, god service, attraktivt boende, osv. Inget av detta gör sig självt. Här har Hässleholm varit förhållandevis passiva. Och i vilket fall har man inte lyckats hitta de riktigt attraktiva satsningarna. Av kommunens 50.000 invånare tycks 30.000 kämpa för att använda resurserna på små diskreta projekt runtom på landsbygden. Inget av dessa syns utanför den egna kommunen, knappt inom den heller, för övrigt. Vad är det som ska locka människor och företag till Hässleholm?

Är det den nya fotbollsplanen i Vittsjö? Är det Trädhuset på Hovdala? Är det friluftsbadet i Vinslöv eller kanske järnvägsstationen i Sösdala? Ska stockholmarna välja Luhrsjöns strand framför Torekov? Knappast är mitt svar. Det krävs något annat. Det krävs vardagsfunktion och det krävs något som hässleholmaren själv är stolt över. Fråga människor som bor i en annan kommun vad de är stolta över? Vad blir svaret? Inte sällan får man samstämmiga svar från majoriteten på en ort. Man är stolt över fotbollslaget, över det vackra torget, över den vackra sjön eller något annat som profilerar.
Fråga en hässleholmare vad hon eller han är stolt över – de blir alltför ofta er svaret skyldig.

Personligen tror jag att vi behöver något att samlas kring, vi behöver gemensamt satsa och satsa stenhårt på att lyfta fram Hässleholm som en stark, attraktiv och framtidsinriktad plats. Bostäder, vägar, skolor, stad, service, handel, mm är det som kan vara nyckeln till framgång. För det krävs genomtänkta satsningar, generositet och oegennyttigt arbete (det blir egennyttigt av sig självt med tiden). Hässleholm måste bli hela kommunens angelägenhet och stolthet.
NyföretagarCentrum är en faktor i detta, inte det som framtiden står och faller med men en aktör som hjälper till att göra Hässleholms kommun attraktiv.

Bosse

Urusel bloggare

Herregud vad jag är dålig på att blogga! Jag som alltid gillat att skriva och har ett elände med att vara kortfattad. På min egen blogg kan jag ju skriva så mycket jag vill. För övrigt är det väl ändå ingen som läser?

Nu är våren i alla fall här och då blir man ju lite piggare. Kanske kan det ge energi för mer bloggande? Den som läser får se. Annars tas min tid i anspråk för allt mellan himmel och jord. Det är drygt ett år sedan jag tog på mig uppgiften att vara ordförande för HessleCity, handelsföreningen i Hässleholm. Mot bättre vetande kan man tycka och trots min hustrus bestämda avrådan. Nu är jag inne på min andra period – man kan inte hoppa av efter ett år. Då har man ju inte blivit varm i kläderna. Kanske är jag en ”slow starter”? Efter ett litet intimt årsmöte är det nu många bollar i luften, inte minst med Festivaldax som i år är den 8 – 11 augusti. Förra årets festival drabbades av regn, regn och regn och fick ingen positiv kritik från husorganet Norra Skåne. För övrigt är det sällan vi får något positivt överhuvudtaget från det hållet. Förre ordföranden i föreningen ligger bättre till och tidningen tycker nog att han borde varit kvar vid rodret, mediamänniska som han är. HessleCity har i alla fall ett gott samarbete med Håcan som är en av de aktörer som bidrar till en levande stad. Det tackar vi för!

Inför årets festival har vi tagit till nya grepp, ingen revolution men ändå en del förändringar. Redan i november kallade vi till workshop för att få en bild av vad som är festival för besökarna. Engagerade människor från nöjesbranschen, kommunen, krögarna, mfl kom och vi fick många åsikter och idéer. Efter årsskiftet följde vi upp med ytterligare en workshop och ett krögarmöte. Av 47 inbjudna krögare dök det upp ca 10. Bedrövligt! Gnälla går ju men göra något själv… Nu har vi fått en liten grupp med människor som känner engagemang för festivalen och som tillför kompetens och entusiasm. Därtill kan vi lägga sponsorer varav en redan är igång med arbete. Jag tror det är framtidens melodi för festivalen (och för utvecklingen i Hässleholm överhuvudtaget) att det lokala näringslivet engagerar sig och tar ansvar för det som händer i Hässleholm.

På Festivaldax 2012 kommer besökaren att hitta:

 • Matvagnar men detta år som en sk ”food court”, dvs vi samlar vagnarna i en formation runt sittplatser och eventuellt en mindre scen.
 • Försäljare, dock inte en enda på Frykholmsgatan mellan Stortorget och Tingshusgatan
 • Partyfabriken på Nytorget
 • Underhållning på Stortorget, dock inget jättetält som fyller hela torget.
 • En scen och aktiviteter i anslutning till kulturhuset
 • Jazzkvällar på Norra Station med restaurangservering
 • Fler aktiviteter för barn
 • Bättre service med information
 • Fler restauranger som har uteservering och erbjudanden till festivalbesökarna
 • Axels Tivoli
 • Ett ”Festivaldax-band” med massor av rabatter och erbjudanden från handlare, krögare och andra
 • och mycket, mycket mer.

Jaha, det är en del att ”rodda”. Främst är det cityledaren, Janne, som ska hålla samman detta men i år ska han förhoppningsvis få hjälp av en del duktiga medarbetare. Vissa aktiviteter kommer vi dessutom att driva som autonoma projekt. Håll tummarna för att vädret står oss bi!

När jag inte ägnar mig åt dessa fritidssysselsättningar ska sorgebarnet NyföretagarCentrum tas omhand. Här saknas både pengar och engagemang från, inte minst näringslivet. NyföretagarCentrum ger kostnadsfri, opartisk rådgivning till nyföretagare – människor som vill starta företag. För att de ska få den hjälp de så väl behöver måste verksamheten finansieras. Det görs med hjälp av bidrag från partners i det privata näringslivet och med offentliga medel från främst kommunen. Men rådgivning till nyföretagare är inte tillnärmelsevis så sexigt som idrottsevenemang och TV-idoler. Därför är det svårt att få tillräckliga medel för att ge Hässleholms nyföretagare en god start på sitt företagande, det som ska hjälpa Hässleholm till tillväxt och välfärd. De nya företagen ska ju också bli de befintliga företagens nya kunder. Tacksam är man dock för de företag som är engagerade och bidrar med både pengar och kompetens. Våra resurser inskränker sig till knappt 400.000 kronor under ett år, knappt hälften av vad som krävs för en effektiv verksamhet om man jämför med andra NyföretagarCentrum i landet. Enligt en beräkning gjord i Strängnäs, omräknad till Hässleholmsförhållanden genererar företagen som NyföretagarCentrum under en 3-årsperiod varit delaktig i att starta 208.000.000 kronor i skatteintäkter. Good investment!

Inga bilder denna gång – snart dags att rulla ut Harleyn!

/Bosse