Vad gör vi nu?

Hej!

Nu har det politiska käbblet pågått i mer än ett år i Hässleholms kommun. Nej förresten, käbblet i Hässleholm har pågått i mer än ett år både i kommunhuset och på debattsidorna. Kommunchefen har fått sparken, näringslivschefen har sagt upp sig, kommunstyrelsens ordförande har avgått, den politiska majoriteten har förvandlats till en minoritet, nämnder har tappat sina ordföranden och andra ledamöter, projekt har sjösatts och sjunkit till botten eller ankrat upp utan att ens ha lämnat hamnen. En musikalsatsning föll inte kultureliten på läppen och ivrigt påhejade av en konfliktglad, lokal journalistkår manades till bojkott. Med facit i hand vet vi att musikalen Allt eller inget blev en ekonomisk katastrof men en konstnärlig framgång. Publiken svek, delvis pga av den massiva negativa kritik projektet fick långt innan premiären. Någon ny satsning lär det inte bli i en nära framtid. Men man kan ju åka till Malmö eller Stockholm och se musikal förstås så det gör kanske inget?
En arkitekttävling skulle utgöra grunden för det fortsatta arbetet med den så viktiga centrumutvecklingen i Hässleholm. Projektet ligger på is tv. Den ursprungliga budgeten på 33 miljoner har minskat med ca 10 miljoner men ännu har inget alls hänt. Bakåtsträvare ser hellre att allt förblir vid det gamla eller att vi hittar en ännu billigare lösning. Vi ska inte tro att vi är något…eller? Men det kanske också är okej? I Kristianstad satsar man ju för fullt så vi kan ju åka dit för att uppleva puls och utvecklad handel? Eller till något av de nya köpcentrum som växt upp eller moderniserats i närheten, dvs Emporia och Väla.
Det förestående 100-årsjubiléet 2014 är underfinansierat och något uttalad målsättning eller riktning har ännu inte synts till. I Landskrona, som är en mindre kommun än Hässleholm satsar man det femdubbla eller mer på sitt jubileum och planeringen har pågått sedan länge. Samma sak i Kristianstad som firar 400 år 2014. Men i Hässleholm händer inget och inget besked står att finna.
Det mest omskrivna misslyckandet är väl Dryport Skåne men även den sk Hässleholmsporten har varit föremål för mängder av negativa skriverier, både redaktionell text och insändare från olika tyckare. Återstår då tågdepån på Kärråkra för service och rengöring av Pågatåg och Öresundståg. Kan den kanske gå i mål? Återstår att se men f-n tro´t. Än så länge är projektet bara försenat i ett år.
Badhusfrågan tänker jag inte ens beröra.

Folkliv på Stortorget i Hässleholm.

Folkliv på Stortorget i Hässleholm.

Listan av alla negativa signaler som figurerat med svarta rubriker i Norra Skåne och på annat håll kan göras längre i både stort och smått. Sammantaget kan man dock konstatera att inget av detta har fört något gott med sig för Hässleholms utveckling. Trots kommunens storslagna projekt med workshops där näringslivet lagt ner hundratals, kanske tusentals oavlönade timmar och kommunen minst lika många avlönade (får man förmoda) har vi hittills bara sett en tjock lunta papper som utgör det sk Strategiska näringslivsprogrammet.
Fler och fler signaler kommer nu från näringslivet, såväl småföretag som stora aktörer att nu är man uppriktigt trött på Hässleholms Kommuns oförmåga att få något vettigt gjort. Statistik visar också att trenden med stigande (visserligen i alltför låg takt) befolkning nu är på väg att vända, stagnera eller t o m framgent visa sjunkande befolkningstal. Nu kan kommunen räkna med att näringslivet inte är så intresserade av nya storslagna projekt. Man kan nog lugnt räkna med en avvaktande hållning från entreprenörsföretag och andra som förväntas satsa tid och pengar på anbud och projektplaner.
Som småföretagare frågar man sig också om man ska satsa i Hässleholm eller om man ska flytta verksamhet. Ska man kanske etablera sig i mer kompetenta kommuner när man står i begrepp att starta ett nytt företag? Av de kommuninvånare som startar företag är det redan idag fler än hälften som väljer att göra det i en annan kommun än den egna. Hur kan det komma sig?

Det står klart att Hässleholm lider av inkompetens i ordets rätta bemärkelse, dvs enskilda kunskaper och goda idéer tas inte tillvara på ett bra sätt. Det mesta stannar någonstans mellan idé och genomförande. Det blir som man brukar säga ”mycket snack men lite verkstad”. Medan vår omvärld jobbar för högtryck för att skapa positiv utveckling har Hässleholm fastnat i ett politiskt limbo underblåst av personlig prestige, missunnsamhet och jantelagens förlamande följder. Kommer vi inte upp från denna kloak kan vi räkna oss som en av förlorarna i kampen mellan utveckling vs. avveckling. Trots att Hässleholm har de bästa av förutsättningar för att bli en framtids- och framgångskommun har vi alltså inte lyckats att förvalta de förutsättningarna, inte på de senaste fyrtio åren (!). Alltså dags att tänka nytt, tänka om. Nu måste Hässleholm tänka större, våga satsa, bli kaxigt och hässleholmsborna (läs alla kommuninvånare) måste visa stolthet för sin stad, sin kommun.
Att som vissa politiker nu föreslår ”administrera ut mandatperioden”, dvs inte göra något förrän efter valet 2014 är så dumt så jag har svårt att finna ord för det. Det skulle innebära ett knivhugg i ryggen på Hässleholm och allvarligt äventyra vår framtid. Vi lever inte på 1940-talet då utveckling går i jämn och långsam takt. Vi lever på 2000-talet med otroligt snabbt tempo i samhället. VAKNA UPP!

Hässleholm nästa – vinnare eller förlorare, det är frågan?

Bosse

Arkitekttävlingen avgjord

I fredags presenterades det vinnande förslaget i den arkitekttävling som utlysts för att omgestalta Hässleholms centrum. Ja, den här tävlingen omfattar bara delar av centrum, nämligen Stortorget, Första Avenyen och Frykholmsgatan, den del som löper mellan Första Avenyen och Tingshusgatan.
Det vinnande förslaget heter ”Hässleholm nästa” och har tagits fram av en arkitektbyrå från Stockholm, Nivå Landskapsarkitektur och bygger på ett koncept som ”lånar in omgivande naturlandskap i staden” och ”förstärker det lokala”.

Arkitekterna bakom det vinnande förslaget (ja, jag vet att det är en urusel bild – sorry!)

Projektet blev omdiskuterat redan innan tävlingen avgjordes. Vilka reaktioner som kommer nu återstår att se. Det finns belackare som menar att de 33 miljoner kronor som projektet med omgestaltning av centrum beräknas kosta kan användas till bättre saker, företrädesvis inom omsorgen. Det har, överhuvudtaget stormat en hel del kring Hässleholms Kommun och dess politiker på sistone. Kommunchefen avgick hastigt och lustigt förra månaden och i veckan lämnade ordföranden och vice ordföranden i omsorgsnämnden sina uppdrag i protest mot kommunledningen. Samma kommunledning har också fått kritik från flera håll angående trygghetsboendet som just nu färdigställs på gamla Ringcentral-tomten. Också kommunens engagemang i höstens kommande musikal, ”Allt eller inget!” har mött massiv kritik.

Det tycks vara så att hässleholmaren i allmänhet tycker att allt ska bestå. Förändringar undanbedes. Åtminstone om det inte gäller idrott. Kanske bör man hålla i  minnet att medel till det allmänna kommer från det privata. Följaktligen är det avgörande för Hässleholms framtid att staden och kommunen är attraktiv för boende, arbete, handel, besöksnäring och givetvis också för service. Men det blir ingen kommunal service om det inte finns några skatteintäkter. Och skatteintäkter kommer som bekant från det privata näringslivet. Att förlita sig i allt för hög omfattning på offentlig verksamhet kommer oundvikligen att sluta i att kronor förvandlas till polletter.
Därför är det inte så enkelt att man kan säga att centrum i Hässleholm fungerar som det är och att det är viktigare att använda pengarna på omsorgen. Om Hässleholm inte står sig i konkurrensen mot kringliggande orter så kommer det förr eller senare att drabba omsorgen i kommunen och inte bara det privata näringslivet. Kritiken blir i själva verket kontraproduktiv.

Sedan mitten på 70-talet har befolkningen i vår kommun vuxit med ungefär 2.000 personer, Kristianstad har vuxit med ca 12.000 personer och Nacka kommun (jämförelsen kanske haltar men ändå…) växer med 2.000 personer – varje år.
Vi kan hoppas på ESS och Maxlab IV, en växande Öresundsregion, mm och att detta ska ”spilla” på Hässleholm men faktum är att om vi inte själva tar ansvar för vår utveckling och är beredda att satsa på vår egen framtid är risken uppenbar att Hässleholm blir en vit fläck på kartan medan vår omgivning blomstrar.
Centrumhandeln i Hässleholm har det redan besvärligt och det kommer inte att bli lättare framöver. Utveckling sker i Kristianstad, i Malmö och Hyllie och i Helsingborg/Väla. Detta måste vi ta hänsyn till för att vår stad inte ska bli en ”död” stad. Vi kommer inte att kunna locka människor att flytta till Hässleholm, att besöka vår stad och att göra vår stad levande med enbart god omsorg. Vi måste kunna erbjuda trevliga restauranger, spännande butiker och trevlig miljö tillsammans med levande kultur också. Annars är vi chanslösa!

Bosse